Everest
////Please scroll down for English;////


Everest Yayınları Kitap Projesi Proje Danışmanı: Bülent Erkmen Asistan: Burcu Dündar Brief: Okuyucu kitlesi açısından her kesime hitap eden Everest Yayınları'na ait seçilen üç seriden üçer kitabın yeniden ele alınması, ve yayınevi için logo, kurumsal kimlik tasarlanması. Seçtiğim üç seri sırasıyla, * Felsefe * Biyografi * Çağdaş Dünya Edebiyatı Yaratıcı Brief: Felsefe Serisi: Her ne kadar Everest okuyucu kitlesine bir çok yerden ulaşsa da (kitapçılar, Migros, Saturn gibi alışveriş merkezleri,...v.s.) Felsefe Serisi için okuyucu kitlesi diğer serilere nazaran daha belirli bir kitle olduğundan tasarlanılacak kitaplarda 'Seri Kimliği'ni ön plana çıkarılması doğru olurdu. Ama aynı zamanda 'Kitapların kendilerine olan aidiyetleri' ile ilgili olarak da tamamen aynı olmamaları yaklaşımı destekleyici olurdu. Bu bakımdan Düşünürlerin portrelerini kullandığım kitap kapaklarında portreleri farklı amorf formlara yerleştirmeyi uygun buldum.

///////////////////////////////////////////////////////////////

Part 1:

Everest Publishing House Book Project
Project Advisor: Bülent Erkmen
Assistant: Burcu Dündar

Brief:

Selecting 3 books to design from the 3 book series of Everest
Publishing House, design corporate identity and logo. The three series
I chose are;
*Philosophy*, *Biography*, *Contemporary Foreign Literature*.

Creative Brief:
Philosophy Series:

Everest can reach its audience from many spots (book stores, Migros
supermarkets, shopping malls like Saturn, etc.) but since the audience
of the philosophy series is more specific in respect to the other
series, I decided it would be appropriate to emphasize the series
identity in design. At the same time not making the books completely
identical would affirm book identity. I did this by placing the
portraits of the philosophers in amorph forms on the book covers I
designed.

Part 2:

Biography:

In this series book identity was the focus instead of series identity.
I used attention grabbing visual elements (typography, grid,
photography) relating to the content. It is possible to interpret the
portraits again through the portraits themselves.

Part 3:

Contemporary Foreign Literature:

Again for the contemporary literature series I decided to emphasize
the book identity. The books took their final form in this fashion.

Part 4:

The label-like arrangements used inside the Philosophy Series are to
be found in all the series and books; they are placed on second
entrance pages in the same manner with changes in the information
content only. The purpose here was to protect the sustainable identity
of the publishing house for the audience due to the variety of the
covers.

Part 5:

Concerning the logo, trying to stay away from cliches like using
triangular forms to relate to Mount Everest or using the first capital
as a symbol, I mingled with the idea of making a different
interpretation. The hand pointing upwards symbolizes the cultural
assets and the rise of intellectuality coming forth from the action of
reading.
    Biyografi: Bu seride kitap aidiyetini seri aidiyetinden ön plana alarak, içerikle ilgili merak uyandırıcı görsel elemanlar (tipografi, grid, fotoğraf) kullanıldı. Yine portreler üzerinden giderek bu portreleri yorumlamak uygun görüldü. Çağdaş Dünya Edebiyatı Yine Çağdaş Dünya Edebiyatı Serisinde kitap aidiyetini ön planda tutmak gerektiği düşünüldü. Ve bu şekilde kitaplar son hallerini aldılar. Felsefe Serisi Kitaplarının içlerinde kullanılan etiket benzeri düzenlemenin tüm seri ve kitap içlerinde, büyük girişlerde aynı şekilde bilgiler değiştirilerek kullanıldı. Buradaki amaç kapaklardaki farklılıkların yanında okuyucular ve yayın evinin sürdürülebilir kimliğini korumak açısındandı.